ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 44.06

แก็สโซฮอลล์ 95 36.25

แก็สโซฮอลล์ 91 35.98

แก็สโซฮอลล์ อี 20 34.34

แก็สโซฮอลล์ อี 85 34.79 -

ดีเซล 34.94

EnergyStat.diesel_B7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 43.66

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ???? เปิดรับข้อเสนอโครงการ ?? ???? จังหวัดระยอง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ???? ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ???? ??????หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038-694533 , 06-3593-8324 น.ส.กชพร ศรีศักดิ์ขวา นักวิชาการพลังงานชำนาญการ ????????ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rayong@energy.go.th????

14 มีนาคม 2565
62
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน